Utvikling

Et franchisesystem er basert på at partene er nært knyttet til markedet og den nærings­utvikling som skjer i bransjen man opererer innenfor. Uten egen utvikling stopper ethvert system. Det er noe unikt i franchise at begge parter skal bidra til utvikling. Franchisegiveren skal lede utviklingen og ha ansvar for opplæringen.

Hvis franchisegiver ikke har egne ressurser til utdannelse, skal franchisegiver fore­skrive hva slags opplæring franchisetager trenger for å drive virksomheten på en vel­lykket måte. Det er også vanlig å anbefale et utdannelsesprogram med praksis i andre driftsenheter innenfor franchisesystemet. Franchisetager skal på sin side påta seg plikten til å gjennomgå denne utdannelsen med godkjente resultater, samt løpende bistå med opplærings- og utviklingsmøter i avtaleperioden.

Kontakt oss