Dele kunnskap og kommunisere forandringer effektivt

Dele kunnskap og kommunisere forandringer effektivt

Dele kunnskap og kommunisere forandringer effektivt

Har alle medarbeidere i ditt franchisenettverk tilgang til rett informasjon i hver enkelt situasjon eller utgjør kommunikasjonen en svakhet i din kjede?

Tilgang til rett informasjon til rett tid og i henhold til den rolle du har i kjeden, gir gode forutsetninger for å skape bra kundemøter i din franchisekjede. Medarbeiderens mulighet og forutsettning for å forvandle konseptet til virkelighet skal aldri være det svake leddet. Derfor er tilgangen til felles mål, prestasjoner, handlinger og verktøy som leder til ønsket resultat avgjørende for fremgangsrik styring av franchisekonseptet. Hva er akseptable metoder og hvilke metoder ligger helt utenfor konseptet rammeverk? Din merkevare er en ressurs som fortjener stor nøyaktighet og omsorg.

Kontakt oss