Økonomi og administrasjon

Også på økonomisiden bør man utnytte stordriftsfordeler. En tilpasset kontoplan er en stor hjelp til oppstart for en franchisetager.

Med enhetlig økonomistyring skapes muligheter for ensartede statistikker, forholds­tall og lignende, som dermed bidrar til å løfte de svake. Det blir stadig mer vanlig å koor­dinere regnskapsføring for franchisetagere. I stedet for at hver franchisetager selv eller gjennom lokale regnskapsførere fører regnskapene, kan franchisegiver føre regnskapene for alle franchisetagere som endel av konseptet, eller bestemme at et bestemt selskap er satt til denne oppgaven. Dette sikrer franchisetagers fokus på drift, og franchisegiver får en god oversikt over kjedens økonomi på en rask og enhetlig måte. Vi ser at dette er stor­driftsfordeler i praksis. Franchisegiver skal alltid ha rett til å kontrollere franchisetagers økonomiske forhold, dels for å kontrollere at riktig avgift er betalt og dels for å hjelpe på et tidlig stadium, om noe er i ferd med å gå galt.

På den administrative siden er det vanlig at franchiseavtalen krever at franchisetager betaler all gjeld i tide og på riktig måte. Dette gjelder ikke bare utbetalinger til franchise giver, men også til andre tredjemenn som det offentlige og leverandører. Årsaken er åpenbart knyttet til kjedens behov for å sikre et godt omdømme og er følgelig satt av rene beskyttelseshensyn.

En annen administrativ bestemmelse er at franchisetager må ha alle nødvendige tillatel­ser, bevillinger og lisenser som kreves for oppstart og drift av sin virksomhet. En feil eller manglende bevilling kan bety at en restaurantfranchise er ulovlig. I praksis innebærer dette stengning av en lokal enhet eller at man må fjerne deler av sortimentet inntil tillatelsene er på plass. At hele franchisenettverkets omdømme kan skades, er åpenbart.

Kontakt oss