Innledning

Allerede i begynnelsen av en avtale bør man spesifisere hvem avtalepartene er. Disse bør identifiseres på en sikker måte. Den mest varige måten å identifisere et individ på er å skrive inn vedkommendes fødsels- og personnummer, og for et selskap gjelder til­svarende med selskapets organisasjonsnummer. Både firmanavn og adresse kan enkelt endres med tiden, men organisasjonsnummeret består. Det er selvsagt intet i veien for at både et selskap og en privatperson er avtaleparter sammen, og i praksis vil dette ofte være hovedaksjonær og/eller daglig leder i franchisetagerselskapet. Hensikten er selvsagt å sikre at franchisegivers konsept etterleves.

I innledningen bør man også forklare hva formålet med samarbeidet er, samt forutset­ningene for hver av de respektive parter. Dette vil også være nyttig som en fortolknings­faktor ved en eventuell senere tvist mellom partene. Det er også nyttig å forklare hvorfor samarbeidet skjer på franchisebasis. Det bør tydeliggjøres at franchisegiveren er den som skal styre saker som vedrører stordrift – som opplæring og markedsføring – og at franchise-tageren skal ha muligheten til å konsentrere seg om direktesalg fra sin lokale enhet, uten å måtte bruke tid på for eksempel markedsanalyse.

Kontakt oss