Håndbok

Håndbok

Håndbok

En Håndbok er et av de viktigste verktøyene for å kvalitetssikre at alle kjedens enheter leverer det som konseptet lover.

Håndboken skal beskrive HVA konseptet er og hvilke regler som skal etterleves i konseptet. Håndboken skal også fortelle HVORDAN reglene skal overholdes, og inneholde de nødvendige rutiner, instrukser og driftsverktøy som enhetene trenger for å innfri reglene i daglig drift.

Håndboken er et vedlegg til franchiseavtalen, og som en del av avtalen inneholder håndboken konfidensiell og opphavsrettslig beskyttet know-how. Innholdet i håndboken bør derfor administreres og distribueres i et system som sikrer at informasjonen ikke kommer på avveie.

Håndboken vanligste bruksområder er å sikre god support til enhetene i kjeden, som underlag i opplæring av enhetene, samt til å sette standarden på forventet konseptetterlevelse og måle faktisk konseptetterlevelse hos enhetene.

For å vedlikeholde håndboken slik at den til enhver tid holdes oppdatert og lett tilgjengelig for enhetene, velger våre kunder ofte å implementere håndboken i Chainformation. Det er en skybasert intranettplattform spesielt utviklet for å sikre god styring, kommunikasjon, support og kontroll i kjeder. Chainformation gir hovedkontoret mulighet til å rollestyre informasjonen i håndboken (hvem kan lese hva), spore aktivitet (lest/ej lest), styre dokumentversjoner og mye mer, og er tilgjengelig på pc/mac, mobil og nettbrett.

Vi hjelper dere med å utvikle en håndbok som er tilpasset franchisekonseptet deres, uansett hvor dere befinner dere i prosessen.

Kontakt oss