Episode 22 – Trening og opplæring i franchisekjeder

 

Managing partner i FranchiseArkitekt Sven Hars intervjuer Ragnhild Dahl Berge, direktør HR i Plantasjen, om hvordan en franchisegiver bør planlegge og implementere trening og opplæring som en av de viktigste stordriftsfordelene i et franchisesystem. Ragnhild har lang fartstid som direktør HR i veletablerte franchisesystemer og deler sin erfaring om hvordan opplæringen skal tilrettelegges for at franchisesystemet skal lykkes best mulig.

Kontakt oss