Utgangspunktet

Som vi har konstatert tidligere, er det viktigste i analysen at forretningskonseptet har blitt drevet tilstrekkelig lønnsomt over tilstrekkelig lang tid. Ettersom alle forretningskonsepter og markeder må bedømmes hver for seg, er det som vi også har konstatert, umulig å svare på hvor lang den tiden er. Det finnes forretningskonsepter man allerede etter ett års drift kan føle seg sikker på at vil ha en lønnsomhet som holder, mens det for andre krever lengre tid. Hva er da tilstrekkelig lønnsomhet? For å bedømme dette må vi se lønnsom­hetsnivået i forhold til tre forhold:

  • Hvor stor er forskjellen mellom forretningskonseptets dokumenterte omsetningsnivå (topplinje), og det omsetningsnivået som kreves for at resultatet skal bli null, det vil si hvor stor er sikkerhetsmarginen.
  • Hvor stor er fortjenesten i forhold til en franchisetagers finansielle risiko.
  • Konseptets totale kapitalbehov.

Les mer i kapittel 3, Er forretningskonseptet egnet for franchise?

Kontakt oss