Endringer i vareinnkjøp

Franchisetageren kjøper ikke inn nye varer

Hvis man som franchisegiver er leverandør for sine franchisetagere, har man god kon­troll på franchisetagernes økonomi fra to sider. Man vil da legge merke til om innkjøpene begynner å avta – uten at kundenes etterspørsel har gått ned – noe som kan være et for­stadium til manglende betalinger.

Det er også her tilrådelig å oppsøke franchisetageren og bidra med hjelp til å få orden på økonomien. Noe har gått galt, og franchisetageren har ikke råd til å kjøpe varer. Uten varer reduseres varetrykket, kunder uteblir og inntektene reduseres. Til slutt vil en kon­kurs kunne være uunngåelig. En gjennomgang av økonomien og igangsetting av ulike bedringstiltak kan få virksomheten på rett kjøl igjen. Dersom det skulle vise seg å være umulig, kan franchisegiver vurdere å legge inn et bud på virksomheten for å «kjøpe ut» franchisetageren.

Franchisetageren kjøper varer fra noen andre

Når man oppdager at en franchisetager ikke fyller opp i sine lagre ved å kjøpe inn nye varer, kan forklaringen være at franchisetager har lite penger, men det kan også ha sin årsak i illojalitet og brudd på innkjøpsforpliktelser i franchiseavtalen. Kanskje går franchise tageren utenfor konseptet og kjøper varer fra noen som ikke er på listen over godkjente leverandører. Det finnes alltids noen personer som er mindre samvittighetsfulle og driver med varehandel uten å betale skatter og avgifter på varene, eller som til og med handler med tyvegods. Atter andre franchisetagere inngår avtaler underhånden med egne leverandører og mottar kanskje til og med ulike fordeler for dette. All slik handel må raskt avdekkes og ryddes opp i, for å opp­rettholde kvalitet og moral i kjeden, og selvfølgelig for å unngå en skandale med påfølgende avisoppslag, idet kvalitetskontroll man vanligvis gjennomfører ikke er foretatt.

Dersom man har krav til særskilte, godkjente leverandører i sine franchisesystemer, bør man også få informasjon av disse leverandørene om hvor mye og når franchise-tagerne handler. Hvis man oppdager at en franchisetager ikke opptrer som forventet, må man lage en «kvalitetskontroll» for å sjekke om det finnes varer og deretter følge opp hvor de kommer fra. Kjøp utenfor systemet trekker også ned et felles innkjøpsvolum, noe som fører til at leverandørene ikke kan holde prisene så lave som de har lovet. Fremtidige leverandørmidler kan også bli redusert til kjeden fordi leverandørens fastsatte volumkrav ikke nås. Én franchisetagers illojalitet rammer ikke bare den enkelte forbruker i form av høyere priser, men også hele franchisesystemet.

Kontakt oss