Nytt kapitel

Kapittel 17 – Rettigheter og plikter

Franchise er et forretningsmessig samarbeid, og som i alle partnerskap er det basert på rettigheter og plikter. I næringslivet finnes det som regel en kjøper og en selger eller parter med tilsvarende funksjoner. Kjøperen har rett til å få produktet eller tjenesten han betaler for. Forpliktelsen er å betale. Selgeren har rett til å få den prisen som er rettferdig for produktet eller tjenesten, og forpliktelsen er å levere.

Tilsvarende fordeling finner man i et leieforhold der leietager er kjøper og utleier er selger. En leietager tilbys den ferdige leiligheten eller sommerhuset og får oppgitt en pris, husleien. Leietageren har ikke rett til å slå ut vegger, bygge om eller utvide, kun til å bruke leiligheten slik den er ved presentasjon. Liker man ikke leiligheten, bør man heller ikke skrive under på leieavtalen.

Vi ser i praksis at det ofte er lettere å forstå, samt etterleve, franchiseavtalens plik­ter dersom man ser det ut fra synsvinkelen om beskyttelse av nettverkets identitet eller omdømme. Det er sentralt å fremheve dette fordi franchiseavtalens funksjon nettopp er å sikre at konseptet oppfylles og etterleves i maksimal grad. Individuell opptreden som i andre sammenhenger kan være verdifull, passer ikke alltid i et fellesskapsanliggende som franchise er.

Kontakt oss