Internasjonal ekspansjon

Internasjonal ekspansjon

Internasjonal ekspansjon

Å ekspandere utenfor hjemmemarkedet gjennom franchising gjøres dels av foretak som allerede er franchisekjeder, men også av foretak som ikke driver med franchise på hjemmemarkedet.

Å ekspandere utenfor hjemmemarkedet gjennom franchising gjøres dels av foretak som allerede er franchisekjeder, men også av foretak som ikke driver med franchise på hjemmemarkedet. FranchiseArkitekterne tilbyr dyptgående kompetanse og et svært velutviklet kontaktnett for foretak som har til hensikt å ekspandere utenfor hjemmemarkedet.

Franchise Export Program

  • Strategisk og taktisk planlegging
  • Valg av franchisemetode
  • Etableringsplan
  • Internasjonal franchisejuss

Sammen med Norges mest meritterte advokat innen internasjonal franchisejuss samt et nært samarbeid med erfarne franchisejurister lokalt på det aktuelle markedet.

  • Praktisk gjennomføring sammen med oppdragsgiveren
Kontakt oss