Franchising i Sverige

I 2010 ble det fullført en undersøkelse om franchising utført av Handelns Utredningsinstitut (HUI). Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Svenska Franchiseföreningen og Svensk Handel. Formålet med utredningen var å forsøke å avgjøre hvor viktig franchising er som fenomen i det svenske foretaksmarkedet. Vi anbefaler alle interesserte lesere å skaffe seg et eksemplar av utredningen, som blant annet er tilgjengelig på Svenska Franchiseföreningens hjemmeside, www.svenskfranchise.se.

Antallet franchisekjeder og -enheter

Antallet franchisekjeder i Sverige er ikke kunnet blitt fastsatt fullt ut i utredningen. Et kvalifisert estimat som gjøres, er dog at det finnes omtrent 640 franchisekjeder i Sverige. Utrederen har vurdert antallet franchiseenheter til å være omtrent 24 500 stykker. Begge disse estimatene bygger til dels på det statistiske underlaget som finnes, men også på beregninger som er gjort på grunnlag av andre relevante fakta.

Bransjetilhørighet

Den statistikken som undersøkelsen bygger på, er innhentet via en spørreundersøkelse som er blitt besvart av franchiseforetak. Statistikken viser at nesten halvparten, 41 %, av franchisekjedene som svarte, finnes i detaljhandelen og omtrent 18 % i restaurantnæringen.

Bransch

Kilde: Rapporten Franchising i Sverige 2010. Utarbeidet av HUI på oppdrag fra Svenska Franchiseföreningen.

Franchising, en voksende samarbeidsform

I den spørreundersøkelsen som undersøkelsen bygger på, har franchiseforetakene svart på hvilket år de begynte med franchising. Svarene gir en tydelig indikasjon på at ekspansjonen for franchising er progressiv i 1990- og 2000-tallet, det vil si at økningen i antallet nye franchisekjeder øker i løpet av perioden.

Franchising i Sverige

Källa: Rapporten Franchising i Sverige 2010. Framtagen av HUI på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen.

Franchising som fenomen begynner suksessivt å øke i menigmanns bevissthet. Dette skjer sant nok i takt med at flere foretak bruker samarbeidsformen, og at flere og flere driver foretak innen franchising. Men det faktum at flere navngjetne foretak bruker franchising, skaper også en oppmerksomhet som er viktig for hvordan franchising oppfattes av allmennheten.

At foretak som Posten, IKEA, COOP og SPP driver franchising, skaper ofte forundring. Når man har forstått at så allment respekterte foretak bruker franchising, styrkes i alminnelighet synet på franchising som forretningsmodell.

Vårt syn er at ekspansjonen av ulike fenomener i markedet mange ganger starter og øker suksessivt til et nivå der det når en kritisk masse på viktige områder. Når de parametrene som avgjør ekspansjonstakten for fenomenet, har nådd den kritiske massen, tar ekspansjonen fart, og økningen blir progressiv og i visse tilfeller eksplosjonsaktig.

Vi tror at franchising i Sverige begynner å nærme seg sin kritiske masse når det gjelder dens avgjørende parametre, som for eksempel:

  • Antall franchisekjeder
  • Antall fremgangseksempler
  • Medievolum
  • Antall velrespekterte foretak som bruker franchising

Det er derfor vår oppfatning at franchising i Sverige i 2012 har kommet på et nivå der vi kan forvente oss en økende progressivitet i ekspansjonen de nærmeste tiårene.

Dine eksperter på franchise i Norden

FranchiseArkitektene er spesialister på alle felt tilknyttet franchise. Vår forretningsidé er å tilby den beste kompetansen innenfor områdene der franchiseforetak har viktige behov.

Les mer
Kontakt oss