Forstudie

Forstudie

Forstudie

Formål

En forstudie tjener generelt to formål. Dels skal analysen sammen med oppdragsgiverens øvrige kunnskap om marked og forretningsidé tjene som beslutningsgrunnlag for en eventuelle ekspansjon med franchisetakere. Dels skal kunden få god innsikt i hva det innebærer å være franchisegiver.

For hvem

Alle foretak som har alvorlige vurderinger om å ekspandere gjennom franchising, men ennå ikke har fattet den beslutningen.

Generelt innhold

 • Kartlegge strategiske, taktiske og operative behov
 • Fastsette formål
 • Vurdere konseptets egnethet for franchising (se 7-punktsprogram nedenfor)
 • Ekspansjonsformer
 • Identifisere mangler, risikoer og muligheter
 • Ressursbehov
 • Potensial
 • Anbefaling

7-punktsprogram
Egnethet for franchising

 • Foretaket, eieren og organisasjonen
 • Lønnsomheten
 • Kapitalbehovet
 • Førkunnskapsbehov
 • Fremgangsfaktorer
 • Kvalitetssikring
 • Varemerket
Kontakt oss