Kostnader ved full ekspansjon

I den innledende fasen av en franchiseutvidelse er det lett å holde et høyt servicenivå. Entusiasmen er høy, og arbeidsbyrden blir ikke så stor når man bare har noen få franchise-tagere. Det å ta godt hånd om sine første franchisetagere er selvfølgelig riktig, selv om det innebærer at man gir en service som overgår hva man kommer til å kunne gi i fremtiden.

Men man må også leve med den kostnaden dette innebærer. Når kjeden vokser, er det godt mulig at det servicenivå man satte fra begynnelsen av blir for kostbart i forhold til de inntekter man får. Å senke servicenivået eller øke avgiftene i en fullt utviklet kjede er ikke umulig, men det er alltid forbundet med kostnader, problemer og misnøye. Iblant kan slike forandringer være umulige27 å få gjennomført, eller i det minste starte en nedad­gående trend i tilliten som har blitt bygget opp mellom partene.

 


27 Reforhandling av langsiktige avtaler er rettslig sett ingen selvfølge, men lojalitetshensyn kan gi støtte for en slik rett, se Kristian Huser: Avtalesensur, s. 38. Det finnes norsk avtalepraksis på at franchisegiver har beskrevet at økonomiske forhold i avtalen kan endres på linje med konseptet og håndboken, uten at vi skal gå nærmere inn på fordeler eller ulemper ved dette.

Kontakt oss