Kostnader ved full ekspansjon

I den innledende fasen av en franchiseutvidelse er det lett å holde et høyt servicenivå. Entusiasmen er høy, og arbeidsbyrden blir ikke så stor når man bare har noen få franchise-tagere. Det å ta godt hånd om sine første franchisetagere er selvfølgelig riktig, selv om det innebærer at man gir en service som overgår hva man kommer til å kunne gi i fremtiden.

Men man må også leve med den kostnaden dette innebærer. Når kjeden vokser, er det godt mulig at det servicenivå man satte fra begynnelsen av blir for kostbart i forhold til de inntekter man får. Å senke servicenivået eller øke avgiftene i en fullt utviklet kjede er ikke umulig, men det er alltid forbundet med kostnader, problemer og misnøye. Iblant kan slike forandringer være umulige27 å få gjennomført, eller i det minste starte en nedad­gående trend i tilliten som har blitt bygget opp mellom partene.

 


27 Reforhandling av langsiktige avtaler er rettslig sett ingen selvfølge, men lojalitetshensyn kan gi støtte for en slik rett, se Kristian Huser: Avtalesensur, s. 38. Det finnes norsk avtalepraksis på at franchisegiver har beskrevet at økonomiske forhold i avtalen kan endres på linje med konseptet og håndboken, uten at vi skal gå nærmere inn på fordeler eller ulemper ved dette.

Kontakt oss
Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne med dine spørsmål!
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.