3 Fremgangsfaktorene

Når man har konstatert at forretningskonseptets lønnsomhet er tilstrekkelig, bør man granske hvorfor konseptet er lønnsomt, det vil si fremgangsfaktorene. Og denne gransk­ningen skal være kritisk.

Det gjelder å definere fremgangsfaktorene og avgjøre om de lar seg beskrive og mangfoldiggjøres i form av nye franchiseetableringer. Om lønnsomheten bygger på forhold som er unike for den opprinnelige virksomheten, men som ikke kan gjenskapes i nye etableringer, forverres forutsetningene. Det kan for eksempel være vanskelig å mangfoldiggjøre slike fremgangsfaktorer som er knyttet til at en person har et helt unikt kontaktnett i et lokal­samfunn, at forretningsformen er unik, kundegruppen bare er tilstrekkelig stor i storbyen eller at den nødvendige kompetansen er svært spesiell og tar lang tid å lære bort.

Man må altså være sikker på at de faktorer som gjør en virksomhet lønnsom, lar seg gjenskape eller kopiere i en ny etablering.

Kontakt oss