Kraftig vekst av franchise i Sverige

Franchise har hatt en meget rask vekst i Sverige, spesielt de siste 10–15 årene. Dette har medført at den generelle kunnskapen om franchise, som forretningsmodell, begynner å bli en integrert del av samfunnet. Kunnskapen om franchisemarkedet har også økt grad­vis i forretningsbankene. Enkelte banker har i dag utviklet spesifikke forretningsplaner for franchisekjeder. Disse bankene begynner nå å konkurrere om å tilføre lånekapital til franchisemarkedet. Flere konsulenter, advokater og regnskapsfirmaer, spesialiserer seg på franchise. Markedsføringen av de ulike tjenestene som tilbys overfor franchiseforetak, er langt mer omfattende i dag enn tidligere. Franchise gjør seg mer gjeldende i dag enn for bare 5–6 år siden.

Kontakt oss