Utarbeidelse av franchiseavtaler

 

Managing partner i FranchiseArkitekt, Sven Hars, intervjuer advokatene Endre Storløkken og Henrik Renner Fredriksen fra Advokatfirma SGB Storløkken om hvilke avtalepunkter som er vesentlige og hvilke fallgruver man bør unngå i forbindelse med utarbeidelse av franchisekontrakter eller reforhandling av eksisterende avtale.

Kontakt oss