Nytt kapitel

Kapitel 19 – Håndboken

Flere steder i denne boken nevner vi at Håndboken er et svært viktig verktøy for overfø­ring av franchisegivers knowhow og derved gjennomføring og utvikling av et franchise­konsept. I dette kapitlet beskriver vi Håndboken mer detaljert.

Kontakt oss