7 Varemerket

En grunnleggende forutsetning for å kunne bygge, opprettholde og få en god verdsettelse av en franchisekjede er at varemerket kan bli og dessuten blir beskyttet.

Om det ikke kan beskyttes, bør man bytte og registrere det nye varemerket før en utvidelse av franchisen starter. I kapittel 7, Varemerket, behandles dette nærmere.

Kontakt oss