Verdivurdering av franchisekonsepter

 

Managing partner i FranchiseArkitekt Sven Hars og partner i DHT Coprorate Services Runar Sørensen snakker om hvilke faktorer som bestemmer verdien av en selskap og ikke minst verdien innenfor et franchisekonsept, både for franchisegiver og franchisetaker. Her lærer man hvordan man allerede fra starten av kan planlegge en fremtidig verdivekst for sett eget konsept.

Kontakt oss