Franchisegiveren

Franchisegiver har også sine rettigheter. Franchisegiveren eier konseptet og har frihet til å tilpasse det etter omstendighetene. Har franchisegiveren imidlertid rett til å endre konseptet helt? Nei, selvfølgelig ikke. Dersom franchisegiver har fått franchiserettigheter til en pizza-restaurant, kan han ikke endre konseptet til å gjelde et treningssenter. Franchisegiver kan imidlertid justere menyen, slik at den for eksempel inkluderer vegetariske pizzaer. Ett eksempel som viser hvor vanskelig det kan være å vite hvor grensene går hva angår justering av konsep­tet, er McDonald’s’ innføring av frokost i sine restauranter. Franchisetagerne hadde gått inn i et konsept som serverte hurtigmat, vanligvis fra lunsjtid til sent på natt. Franchisegiveren supplerte med frokostmeny, hvilket resulterte i helt nye råvarer og menytavler, og krevde at franchisetagerne skulle åpne tidlig, noe som førte til store krav til økt bemanning. Var dette en tillatt justering av konseptet eller en endring av grunnforutsetningene?

I de fleste franchisesystemer påtar franchisegiver seg en plikt til å følge med i den kommersielle utviklingen av bransjen den opererer i. Denne forpliktelsen kan tolkes som en rettighet for franchisetagerne til å stille krav til franchisegiver i utviklingsspørsmål. Franchisetagerne skal ikke være nødt til å ha kontroll på internasjonale trender, dét er en typisk oppgave for franchisegiveren. En franchisegiver som blir sittende fast i gamle mønstre og ikke er villig til å utvikle eller tilpasse seg, begår et brudd på «utviklingsklau­sulen» som er inkludert i avtalen.

Kontakt oss