Bemanning – «lean enterprise»

Som vi har konstatert skal supportkontoret, så langt det er mulig, engasjere seg i arbeidsopp­gaver som kan gjøres for mange på en gang. Endel av tanken med å bygge en franchise kjede er å kunne ekspandere uten å måtte bygge opp en stor overhead-organisasjon. Det er vanlig å si at franchisegiver skal drives av en høy kostnadsbevissthet samt innse at så mye som mulig av eget arbeid skal skape stordriftsfordeler, slik at konseptet dermed drives svært effektivt. Med andre ord «a lean enterprise».

Forutsetningene skiller seg noe mellom franchisegivere som er store foretak og de som er mindre. Dette gjelder fremfor alt mulighetene til å fordele arbeidsoppgaver til noen som allerede er ansatt og dermed slippe å ansette nye medarbeidere for hver ny oppgave. I større bedrifter er det alltid en risiko for at den som er ansvarlig for franchisesatsingen avslutter arbeidsforholdet. I en mindre eierledet virksomhet er det vanligvis eieren selv som bygger og driver franchisekjeden, og eieren slutter ikke like lett jobben sin.

Det viktigste er at det finnes noen som er franchisekonseptets «ildsjel». Ildsjelen kan alt om konseptet og kjedens franchisetagere, og brenner for kjedens fremgang.

Bemanningsutviklingen hos franchisegiveren vil åpenbart avhenge av hvilken type kjede det er tale om, men antall medarbeidere øker selvsagt med antall franchisetagere. Et mål på effektiviteten i franchisekonseptet er at antall franchisetagere pr. ansatt i kjedekontoret øker i takt med at kjeden vokser. Det bør bemerkes at en slik sammenligning bør gjøres innenfor samme franchisekjede over tid. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne antall franchisetagere pr. «sentralansatt» i ulike franchisesystemer i og med at lønnsomheten pr. franchise tager varierer mellom ulike franchisekonsepter.

I begynnelsen av en oppbygging kommer ofte en og samme person til å utføre mange arbeidsoppgaver som etter hvert som kjeden vokser, vil bli fordelt mellom flere personer. Det betyr at den som arbeider med oppbyggingen av kjeden fra starten av, med fordel kan være en generalist som er i stand til å håndtere mange ulike typer oppgaver, fra rekrut­tering og økonomi til driftsspørsmål spesifikt for konseptet. Etter hvert som support-kontoret vokser, øker naturligvis spesialiseringen for hver ansatt. Det er dog et karakte­ristisk trekk at ansatte ved supportkontoret i en franchisekjede ofte har en bred kunnskap, også etter at kjeden har vokst seg stor.

Kontakt oss