Nytt kapitel

Kapittel 13 – Finansiering av franchisetagere

Avgjørende for etableringstakten

En av årsakene til at endel franchisekjeder ikke får den veksten de ønsker, er at det kan være vanskelig å få banklån eller annen finansiering for franchisetagerne. Det kan være vanskelig å få noen finansiering i det hele tatt til en nyetablert virksomhet. Den største hindringen er at finansieringen ikke er stor nok, noe som igjen øker kravet til egenkapital for franchisetageren. Jo høyere egenkapital som kreves, desto færre potensielle franchise-tagere vil være tilgjengelige.

En velfungerende finansieringsmodell kan i visse fall være helt avgjørende for en god etableringstakt. Hvis det blir vanskelig å få lån og annen finansiering for franchisetageren, kan kjedens mulighet til å vokse bli vesentlig hemmet. Derfor er det nødvendig allerede fra begynnelsen av å arbeide med hvordan finansieringen skal legges opp.

Kontakt oss