Franchise økonomi

Franchise økonomi

Azets er Nordens ledende leverandør av økonomitjenester og systemer innenfor detaljhandel og franchise.

Franchise økonomi

Azets Insight Norge: Norges største på leveranse av regnskap og lønn til kjeder

Azets leverer skreddersydde økonomitjenester til flere enn 25 kjeder og mer enn 1.000 forretninger i Norge. Azets har 60 norske rådgivere som utelukkende jobber med kjeder.

Norges best drevne kjeder benytter Azets for sine kritiske behov innenfor kjedestyring. Azets bidrar til sikkerhet, kontroll og KPI styring fra hovedkontor og detaljert rådgiving til utsalgene/franchisetagerne. Azets har spesialistkompetanse på digitalisering av norske og nordiske kjeder og Azets sikrer stordriftsfordeler til deg som kunde. Resultatet er høy kvalitet på tjenesten, teknologisk forsprang og lave priser.

 

Smarte løsninger som effektiviserer

Erfaring tilsier at det ofte lønner seg å sette bort produksjonen av lønn og regnskap. Outsourcing gir også mange flere fordeler:

  • Du blir mer effektiv og sparer tid og penger
  • Du oppnår mer fleksibilitet
  • … og mindre sårbarhet
  • Leveransen skaleres etter din vekst
  • Full oversikt med smarte nettløsninger
  • Alle dine tjenester tilgjengelig på nett
  • Alltid oppdatert på lover og regler

 

Franchisegiver: Få verktøyene som gir bedre beslutninger

Azets legger til rette for enkel oppfølging og kontroll av kjeden med felles rapportering.  Azets tilpasser enkelt rapportering for franchisegiver og etablerer felles suksesskriterier og måleparametre. Dette gir et bedre verktøy for måling og sammenligninger, som gir franchisegiver et bedre beslutningsgrunnlag. Standardiserte tjenester kan gi bedre finansieringsbetingelser og reduserte revisorkostnader – også for dine franchisetakere.

 

Franchisetaker: Bli mer effektiv

Som medlem i kjeden vil du dra fordeler av en konkurransedyktig fastprismodell og tjenester av høy kvalitet – alltid tilpasset den enkelte virksomhet. Fast rådgivning og rapportering med benchmarking mot både konkurrenter og andre medlemmer i kjeden gir deg et forsprang i markedet.

 

Dette er Azets

Den ledende leverandøren av teknologi og tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Våre nærmere 3.000 dedikerte medarbeidere betjener flere enn 20.000 virksomheter innenfor et bredt spekter av bransjer.

CoZone – Kundeportal

Kontakt oss