Stordriftsfordeler

Ofte er det mulig å gjøre det samme for mange til samme tid. Dette sparer tid, og man får tilgang til mer kompetanse. Slike stordriftsfordeler gir kostnadsbesparelser sammenlignet med om alle skulle utført arbeidet på egen hånd. Dette betyr at effektiviteten øker både for den enkelte og for kjeden som helhet. Det er ofte mulig å oppnå stordriftsfordeler for mar­kedsføring, utdannelse, forhandlinger og avtaler med leverandører og nasjonale kunder samt for utvikling av produkter og tjenester.

Kontakt oss