Avslutning

For å tydeliggjøre viktigheten av franchiseavtalen, spesielt overfor franchisetageren, bør franchisegiver kreve at franchisetager går igjennom avtalen med egne rådgivere. Avtalen bør avsluttes med et avsnitt hvor det fremgår at tilstrekkelig tid er gitt til å vurdere sig­nering etter at tilstrekkelig forhåndsinformasjon er gitt fra franchisegiver. I tillegg bør partene bekrefte at det er gitt forhåndsopplysninger om franchisens sentrale deler i for­kant av kontraktsinngåelse. Partene daterer deretter avtalen og undertegner den. Hvis franchisetager er en juridisk enhet – for eksempel et aksjeselskap – er det hensiktsmessig å kreve at franchisetagerens eier – personen som driver virksomheten – signerer en per­sonlig garanti som bekreftelse på at vedkommende vil utøve aktivt eierskap og ha eier-messig fokus på drift av lokal enhet.

Kontakt oss