Franchiseguiden

Dette er første utgave av Franchiseguiden i Norge. Boken er oversatt fra den svenske Franchisepraktikan andre utgave (Ideström & Fernlund 2015), men supplert i vesentlig grad med nye emner og henvisninger – i stor grad via fotnoter – til annen juridisk teori og rettspraksis. Boken er i noen grad gitt et mer norsk uttrykk enn hva en streng oversettelse kunne medført.

Kontakt oss