Elkjøp Norge vant vel fortjent Franchiseprisen

Endelig fikk Norge sin Franny Award. Elkjøp Norge vant velfortjent Franchiseprisen, Franny Award 2018, som ble delt ut på Franchisekonferansen 7. mars 2018 i Oslo. Dog ikke uten smertefulle læringsprosesser fra Sverige.

Franny Award er en internasjonal utmerkelse koblet opp mot vellykket drift av franchisekjeder. Franchisearkitekt laserte i 2018 i samarbeide med Hovedorganisasjonen Virke landets første Franny Award og vil ha dette som en fast årlig prisutdeling i forbindelse med Franchisekonferansen, som arrangeres hver vår. Elkjøp vant, velfortjent.

Elkjøp har, i følge Elkjøps Nordic Franchise Director Eirik Jarl Nilssen, vært igjennom en profesjonaliseringsprosess i kjeden koblet opp mot økt lønnsomhet. I en usedvanlig tøff bransje viser de at de har forstått den gjensidige balansen og dynamikken som må herske i et velutviklet franchisesystem. Hvis ikke begge parter forstår verdien av gjensidig forpliktelse til samarbeide, blir franchisedrift fort vanskelig. Dette har åpenbart Elkjøp i Norge dratt lærdom av og vist til gangs gjennom å vinne årets Franny Award.

Det kan vi se gjennom den erfaringen Elkjøp høstet gjennom sin introduksjon av Elgiganten i Sverige. Her gikk man, i følge Eirik J. Nilssen, (fjernet gått) for fort frem i etablering og rekruttering, slik at både franchisetaker og franchisegiver ble skadelidende. Når investeringsnivået går opp mot 10 – 12 millioner for en ferdig « Big Box» butikk, bør begge parter ha klare gjensidige forventninger og forpliktelser om hva som skal til for å lykkes.

Elkjøp lærte tydeligvis av sine feil i Sverige og fremstår nå som en profesjonell og verdig vinner av Franchiseprisen 2018. Deres arbeidsmetodikk bør, på tross av størrelsen, være gode læresetninger for andre aktører som vurderer franchising som vekstmetode.

 

Dine eksperter på franchise i Norden

FranchiseArkitektene er spesialister på alle felt tilknyttet franchise. Vår forretningsidé er å tilby den beste kompetansen innenfor områdene der franchiseforetak har viktige behov.

Les mer
Kontakt oss