Online Frokostseminar 4. oktober - Hvordan utvikle håndbøker for franchisekjeder

Enhver franchisekjede MÅ ha en håndbok. Den kommer som bilag til franchisekontrakten og har flere funksjoner:

• Den skal ha direkte koblinger til franchiseavtalen
• Den skal være et styrings- og kontrollverktøy for å sikre at franchisekjeden driftes slik konsepteier forventer
• Den skal ha driftsinstrukser for samtlige medarbeidere
• Den danner grunnlag for den opplæringen som franchisetaker og medarbeiderne skal motta av franchisegiver
• Den er basisen for den kvalitetssikringen og konseptkontrollen som enhver franchisekjede må ha.

Franchiserådgiver og managing partner i FranchiseArkitekt Norge gir deg en kort innføring i hva en slik håndboksprosess innebærer i løpet av vårt online frokostseminar den 4. oktober kl. 9 -10. Som du skjønner, innebærer det mer enn bare driftsinstrukser.

Meld deg på online seminaret her:

PÅMELDING

Dine eksperter på franchise i Norden

FranchiseArkitektene er spesialister på alle felt tilknyttet franchise. Vår forretningsidé er å tilby den beste kompetansen innenfor områdene der franchiseforetak har viktige behov.

Les mer
Kontakt oss