Franchise – noe for deg?

I et stadig tøffere jobbmarked, kanskje løsningen er å starte for deg selv? Kjøpmann, driver, franchisetaker, forhandler, retailer eller partner, kjært barn har mange navn. Felles for de alle er at det er tittelen på en person eller et firma som har satset for seg selv i et konsept hvor noen andre allerede har banet veien.

Skrevet av: Stine Nordhus

http://www.cappa.no/

Cappa

Visste du at ca. 4 av 10 butikker på et kjøpesenter er franchisedrevne?

Du har kanskje en liten tanke om hva franchise innebærer, og at det har noe med eierskap å gjøre? Vi skal gi deg en kort og enkel innføring i hva franchise er, hvor utgangspunktet er en enkeltperson som vurderer å drive sitt eget firma i et franchisekonsept.

Et gjensidig samarbeid

Franchise er en form for samarbeid mellom to parter, en franchisetaker og en franchisegiver. En franchisegiver er parten som eier en ferdig utprøvd forretningsmodell, og franchisetakeren får muligheten og rettigheten til å utøve denne forretningsmodellen i sitt daglige virke. Tryggheten et allerede ferdig utprøvd konsept skaper, gjør at franchise stadig blir en mer populær driftsform, og en løsning mange som ønsker å drive sitt eget går for.

Som nevnt over er det i franchise snakk om å få rettighetene til å drive innen et konsept andre har opparbeidet. Kapitalbehovet som kreves kan variere fra en bankgaranti på et par hundre tusen, til et investeringsbehov på flere millioner. Ved oppstart av for eksempel en butikk skal denne bygges, datasystemer og innredning skal på plass, hyllene skal fylles med varer og de ansatte skal læres opp, dette koster penger. Finansieringsløsninger og kapitalbehovet vil variere fra konsept til konsept.

Velg med hjertet

Det aller viktigste for en franchisetaker er at valget må tas med hjertet. For å finne rett konsept for deg er interessen for konseptet og/eller produktene avgjørende. Jobb med det du har interesse for. Hater du klær skal du ikke drive en moteforretning. At du ikke trives med eller ikke har troen på produktene vil skinne igjennom til kunden. Samme hvor dyktig selger du er, og hvor mye sand du kan selge i Sahara.

Drive eget uten å være gründer

Franchise gir deg muligheten til å realisere drømmen om å drive ditt eget, uten å være gründer. Som franchisetaker kan du nyte godt av at noen har tråkket opp veien for deg, og rettet opp de feil og mangler konseptet kanskje hadde. Man kan nyte godt av stordriftsfordeler, samt at det ofte kan være enklere å få tilgang til gode lokasjoner. Det som er viktig å ha i bakhodet når man skal bli franchisetaker er at man jobber innenfor noen gitte rammer og retningslinjer, og dette er noe du må trives med. Som franchisetaker kan du nyte godt av at noen har tråkket opp veien for deg

Før du vurderer å bli franchisetaker er det viktig at du innhenter så mye informasjon som mulig. Det finnes utallige franchisekonsepter, og det viktigste er at du finner et konsept du har tillit til og troen på selv. Du må finne et konsept du kan identifisere deg med og stå inne for. Det å drive butikk er ikke bare en jobb, men er også en livsstil.

Vær klar over at det kan være mye jobb. De 2-3 første årene er det vanlig å jobbe hardt for å bygge opp en solid og sikker drift. Dette krever også mye tålmodighet og hjelp fra de du har rundt deg.

Hvem passer franchise for?

Den ideelle franchisetaker er en person som drømmer om å starte noe eget, men mangler en forretningside, eller som ikke tør å ta risikoen ved å starte fra scratch. Det er avgjørende at du har tro på egne evner og har stor arbeidskapasitet. Personalansvar og evnen til å motivere dine ansatte er også ekstremt viktig. Det nytter ikke å bygge opp en vellykket butikk uten et vinnerteam i ryggen som hjelper til å dra lasset. Har du guts og stå-på-vilje er det en stor sannsynlighet for at du vil lykkes. Har du guts og stå-på-vilje er det en stor sannsynlighet for at du vil lykkes.

I de fleste tilfeller ønsker franchisegiver at franchisetaker er aktiv og tilstedeværende i den daglige driften. Men noen kjeder tillater at dyktige franchisetakere får muligheten til å drive to eller flere enheter.

Masterfranchise

Hva skiller masterfranchise fra franchise? En masterfranchisetaker har vanligvis rettighetene til å drive et franchisekonsept i ett eller flere land. Man kan selv være den utøvende franchisetaker, ha egeneide enheter eller franchisetakere som rapporterer til masterfranchisetakeren. Utenlandske kjeder som ønsker å tre inn i et nytt land benytter ofte denne modellen for å få en mer «lokal» forankring. Umoe Restaurant Group har masterfranchisen for Burger King i det skandinaviske markedet, likeledes har Reitangruppen masterfranchisen for 7-eleven i det skandinaviske markedet, for å nevne noen eksempler.

Dine eksperter på franchise i Norden

FranchiseArkitektene er spesialister på alle felt tilknyttet franchise. Vår forretningsidé er å tilby den beste kompetansen innenfor områdene der franchiseforetak har viktige behov.

Les mer
Kontakt oss