Hvis du er interessert i finansiering og banktjenester for din franchisekjede i Sverige, så kontakter du Leif i SEB

SEB har utviklet et konsept for finansiering og banktjenester til franchisekjeder. Grunnlaget for konseptet er at franchisegiveren inngår en sentral avtale med SEB som baserer seg på at eksisterende og fremtidige franchisetakere drar nytte av den finansiering og de banktjenester man har avtale om.

Leif Lundgren er Corporate Marketing-ansvarlig i store bedrifter og ansvarlig for SEBs Franchisegruppe.