Du henvender deg til Catharina om du vil utvikle eller forbedre en franchisehåndbok, eller utvikle et kvalitetssikrings- eller opplæringsprogram i en kjede.

Catharina Rodling har 25 års erfaring med operativ drift av franchisekjeder. Hun har vært kjedeleder, Department Manager og Franchise Manager i Gallerix, Kahls Thé & Kaffehandel og IKEA. Hun har også vært tidligere styremedlem i Svensk Franchise. Catharina er en av Sveriges mest erfarne innenfor franchisedrift.

Catharina er for tiden aktiv som konsulent i FranchiseArkitekt, med hovedfokus på å utvikle håndbøker, opplærings- og kvalitetssikringsprogrammer i franchisekjeder.