Du henvender deg til Anders når du trenger hjelp med en hver form for juss i tilknytning til franchise og distribusjonsrett i Sverige.

Anders Fernlund er advokat og siviløkonom og har over 30 års erfaring med franchise-juss i så vel rådgivendesom tvisteløsende virksomhet. Han har medvirket som rådgiver i langt mer enn halvparten av Sveriges aktive franchise-systemer. Videre hyres Anders ofte av utenlandske franchise-selskaper som spesialist på svensk og europeisk franchise-juss.

Anders var tidligere leder i Svensk Franchise og er nå svensk medlem av European Franchise Federations (EFF) legal committee samt er svensk representant og nestleder i EuroFranchise Lawyers.

Anders er forsker og doktorand ved Stockholms universitet innenfor franchiserett og har skrevet FranchisePraktikan med kollega Jonas Ideström.