Colliers bistår deg eller ditt firma med prosjektledelse eller prosjektstyring.

Som prosjektleder holder vi fokus på;

  • Budsjett og kostnadskontroll
  •  Plan og fremdrift
  • Informasjon og kommunikasjon mellom, og til definerte parter

Det kan også være relevant å bistå med øvrige oppgaver under en etablering i et nytt marked, som for eksempel;

  • Kontakt og veiledning overfor Norske myndigheter
  • Benchmark versus konkurrenter eller øvrige aktører i markedet