MR Group bistår våre klienter med interim ledelse i en definert periode.

Flere av MR Group sine klienter er selskaper uten noen administrativ organisasjon etablert i Norge. Noen ønsker ikke å etablere ”kontor” i alle markeder hvor de er tilstede, mens andre ønsker å etablere administrativ ledelse parallelt, eller i etterkant av etablering av et visst antall butikker.

MR Group kan ivareta en administrativ lederrolle over en definert tidsperiode, for å sikre en kontrollert og effektiv etablering i et nytt marked, uten å etablere en egen lokal administrativ organisasjon fra første dag.