MR Group bistår våre klienter med support i forbindelse med oppstart og implementering.

Dersom våre klienter ikke selv har mulighet til å forestå implementering i et nytt marked, kan MR Group påta seg oppgaver i forbindelse med implementeringen.

Relevante oppgaver som det kan være behov for å løse under en implementering kan være;

  • Bygge møter med gårdeier eller innredningsleverandør
  • Koordinering av oppgaver og informasjon mellom gårdeier, franchisetaker og leverandører