Smart bruk av moderne teknologi øker handleopplevelser som igjen gjør at dine kunder blir mer lojale og kjøper mer.

Vareprofilering – Gjør kjedens tilbud attraktivt og effektivt

Vareprofilering handler ikke bare om hvordan produktene skal presenteres, det handler like mye om hvilke opplevelser man skal gi kundene når de kommer inn i butikken. 70% av alle kjøpsbeslutninger tas i butikken, så det er mye å hente på smakfulle presentasjoner og tydelig informasjon som styrer kunden i riktig retning og det kjøpemønsteret man ønsker.

  • Digital Signage – multimediakiosker og TV i butikk
  • Printede plakater og etiketter med bilder og tydelig budskap
  • Elektroniske hylleforkanter
  • Prissjekkere

Selvbetjening

La kundene skanne varene sine og selg mer. I de butikkene som har inført selvskanning har kundene raskat tatt i bruk denne teknologien, og de innkjøp som gjøres står ofte for nærmere 30-50 av den totale omsetningen.
Studier viser at kundene opplever at selvskanning og selvbetjening effektiviserer handelen selv om tiden man bruker kan være den samme som ved bruk av tradisjonelle kasser. Det innebærer altså at kunden bruker mindre tid i kø og lengre i butikken.
Selvbetjening reduserer køene og frigjør ressurser. Selvbetjening med eller uten selvskanning bidrar til både bedre handleopplevelse og høyere effektivitet i butikken ved at kundene selv kan gjennomføre hele betalingsprosessen på egen hånd.

Interaktivitet

Muliitmediakiosker skaper interaktivitet med kundene i butikken. Automatvarer, Spill, oppskriftbank, prisspørringer, kampanjer,  tilbud og kontantkort er bare noen av de funksjonene som du kan tilby kundene via interaktiv kundedialog.
Et interaktivt medie i butikken forenkler handleprosessen og øker handleopplevelsen som igjen bidrar til økt kundelojalitet og økt salg!

Elektroniske hylletiketter

Å løpe ute i butikken med nye papiretiketter er en oppgave som krever mye tid, denne tiden kan butikken heller benytte til å skape mersalg.
Elektroniske hylleforkanter og etiketter benyttes for å presentere produktene elektronisk isteden for print.

Prissjekker

Det skal være enkelt for kunden og handle, og da må det også være lett å se hva det koster. Prisen skal angis tydelig og være lettlest. God tilgjengelighet av prissjekkere på strategiske passer i butikken gir kunden en enkel og rask mulighet til å sjekke prisen ved å skanne varen.

Kundelojalitet

Kundene liker å føle seg unik og spesiell. Får man informasjon om kampanjer innen sitt interesseområde øker kundelojalitetn og muligheten for at kunden kommer tilbake for å handle er støtte. Med bra rapportering for butikk og kjede får man en god oversikt over hvem kundene er og hva de handler som man senere kan bruke i kommunikasjonen.