For å være en konkurransedyktig kjede er man avhengig av en fleksibel hovedkontorløsning. Gjennom å bruke et styringsverktøyet i butikkdata løsningene vil hovedkontoret vite hvilke butikker som gjør det bra og mindre bra på de ulike arbeidsprosessene i butikken. Visma Retail tilbyr løsninger og verktøy som bidrar til effektivisering av alle trinn i kjededriften

Artikkelhåndtering

Riktige varer i butikken til riktig tid er avgjørende for å lykkes og det er viktig for kjeden å arbeide aktivt med artikkelhåndtering og sortimentsstyring. Det er flere og flere kjeder i dag som reduserer antall varer og satser på et fast sortiment i kombinasjon med at butikkene kan komplimentere fra et valgfritt sortiment.

Sortimentsstyring

Det er kostbart å ha varene liggende i hylla. Reduser hyllevarmere ved å redusere antall varer i butikken til de rette varene er det sortimentet som tilbys. Dette er et tidkrevende og et viktig arbeid for en kjede. God kontakt og samarbeid med leverandørene må til for å få et sortiment som ruller raskt gjennom butuikken og som ikke opptar gode hylleplasseringer.

Logistikk

Automatiser rutinene for bestilling og reduser lager i butikken. Bestilling av varer er tidkrevende og ulønnsomt i forhold til å få generert bestillingsforslag. Mange kjeder har i dag automatisert bestilling av varer som er viktige, basissortiment, og som ikke skal bli utsolgt. Manuell bestilling av varer skjer ofte etter hva man tror selger best og dårligst. Det blir ofte feil, og det tar ikke lang tid før butikken ser ut som et lager...
For å unngå dette kan automatikk legges inn i bestillingene og tiden kan i stedet brukes fokusvarer. Med enkle grep er det lett å  fokusere på dissen varene, og jobbe med å optimaliere varebeholdning med overflytting av varer til og fra andre butikker som selger bra.

Kampanjehåntering

Det finnes mange måter å gi kundene god informasjon om aktuelle tilbud og kampanjer. Men butikken lever ikke av å gi rabatter, derfor er det viktig å ha kontroll på bruken av dette og måle effekten. Våre løsninger støtter disse viktige prosessene.

Kundelojalitet

Spesialtilbud til utvalgte kunder og segment i ditt kunderegister øker kundelojaliteten. Det er ikke alle tilbud som får oppmerksomhet når en DM sendes ut, forsterk dette busksapet med en personlig SMS eller e-post.

Kampanjer

Velg ut et utvalg av varer som skal ha redusert pris under en gitt tidsperiode, brukes ofte sammen med annonsering og/eller DM.

Mix Match

Ta 3, betal for 2, kjøp 4 og få en tilhørende vare, kjøp 2 av vare + 3 av en annen og få et spesialtilbud, dette er noen ekspempler på hvordan en Mix Match kan brukes!

BI  - Rapportering

Ta kloke beslutninger til rett tid, reager proaktivt og forstå hvordan din virksomhet fungerer. Avansert funksjonalitet for rapportering og analyse, Business Intelligence (BI), hjelper kjeden å bruke verdifull data til felles informasjon som brukes til å styre virksomheten.
Med BI-rappotering kan sammenstille salgs- og lønnsomhetsinformasjon, marginutvikling, antall kunder, snittkjøp, trender og gjøre verdifulle sammenligner basert på historikk.

Fakturakontroll

Ikke bruk masse tid og penger på unødvendig manuelt arbeid!
En av de største kostandene med butikk i dag er varekostnader. Det er unødvendig å betale for mye for varene eller betale for feil i leveransen. Skaff deg kontroll over avvik i leveransene i din butikk.

Når et varemottak gjennomføres i butikken er det dette underlaget som bestemmer hva som er godkjent og motatt i butikken. Underlaget kontrollerer med en automatikk mot en faktura som er senst av leverandøren, bare avvik bør kontrolleres manuelt.

Hvor god er kvaliteten på din leverandører? Hvordan ser returene ut? Hvordan er det med svinnet? Når du skaffer deg en løsning som hjelper deg med å få en oversikt over dette og hva som selger i butikken fra hver leverandør, sitter du med gode kort på hånden ved forhandlinger og har kontrollen over utviklingen ved hver eneste leverandør.