Vår erfaring viser at de retailerne som har et sterkt kundefokus vinner kampen. Kundene vender tilbake til den butikkene der han eller henne har hatt en positiv oppevelse. Det finnes mange eksempler på hvordan man kan erstatte manuelle og tunge arbeidsoppgaver og hvordan dette leder til mersalg i butikken.
Smart bruk av innovativ teknologi bidrar til mer fornøyde kunder og  mer effektive arbeidsmetoder, som tilsammen gir et bedre resultat.

  • Bruk kasseløsningen til mer enn å skanne og ta betalt
  • Reduser køene med selvbetjening
  • Gi kundene tid ved en servicestasjon
  • Bruk mobile løsninger og flytt arebidet ut i butikken der kundene er.

POS - Point of Sale and Service

Det har de seneste årene vært en stor utvikling av kassen, med blant annet selvbetjening, med eller uten selvskanningstilkobling, som har bidratt til en bedre handleopplevelse og høyere effektivitet i butikken. RFID teknologi i kassen er det på full fasrt inn i handelen, og vi har flere prosjekter i gang.

Utfør flere tjenester i kassen og selg mer!

Det er lenge siden vi brukte kassen til bare å skanne varer, i dag er den også et viktig servicepunkt i butikken. Mer produktinformasjon og integrasjoner med smarte løsninger øker både servicegraden, sikkerheten og bidrar til mersalg.
Med integrerte løsninger blir kassen et sentralt punkt i butikken.

  • Korthåntering
  • Vekt, pant og Vensafe
  • Elektroniske tjenester (Bank i butikk, Spill, etc)
  • Kontanthåntering

Lad opp og betal med gavekort, håndere rabatter og kuponger, lad kontantkort til mobilen osv. Funksjonaliteten håndteres vi integrasjoner i kassen. Administrasjon og kontering mellom butikkene skjer automatisk via kjedenens hovedkontorløsning.