1. Selg mer
 2. Reduser varelageret
 3. Få kontroll på svinnet
 4. Øk inntektene
 5. Kutt kostnader
 1. Selg mer
  Med våre mobile løsninger kan du alltid være der kundene er. Du kan ta varemottak, gjøre bestillinger, kontrollere priser og telle, i butikken. Vi har også mye smart funksjonalitet som påvirker kjøpsbeslutningene, infoterminaler med pris- og produktinformasjon, interaktive kundeskjermer i kassen, selvbetjeningskasser,
  selvskanning og automatisk administrasjon av lojalitetstjenester.
 2. Reduser varelageret   
  Kunnskap om hva som går bra og dårlig gir deg muligheten til å øke omsetningen. Med våre systemer vet du alltid hvilke produkter som selger bra. Du kan redusere hyllevarmere fra lagerbeholdningen og med automatisk ordrehåndtering kan utsolgt situasjoner unngås og du har riktige varer til rett tid i butikken.
 3. Få kontroll på svinnet
  Svinn er tapte penger! Med informasjon fra våre løsninger er du bedre forberedt til å analysere årsakene. Du får muligheten til å se sammenhengen mellom vareplasseringer og svinn, og ved å alltid ha oversikt over alle varer slipper du å vente på varetellingen for å igangsette tiltak.
 4. Øk inntektene
  Riktig prissetting og økte leverandørrabatter er to viktige punkter for å øke bruttofortjenesten. I våre løsninger blir prisinformasjonene innlest elektronisk, hvilket leder til at alle priser er riktige. Men en komplett oversikt får du bedre kontroll på leverandørene og kan lettere forhandle frem bedre avtaler og rabatter.
 5. Kutt kostnader
  Våre løsninger reduserer det manuelle arbeidet i alle ledd. Butikkene kan få automatisk genererte ordrer basert på salg, sesong og lagerbeholdning. Fakturaer blir innlest elektronisk og matches automatisk mot varemottaket.
  Da går det meste av seg selv og du trenger bare å jobbe med avvikene.