Pckasse har komplette løsninger for handel over disk og elektronisk handel.

Butikk og detaljhandel

Pckasse er moderne butikkdata basert på PC med touchskjerm. Det er driftssikkert, stabilt og ikke minst enkelt siden brukeren jobber visuelt i kassen med en kombinasjon av touch, skanning og enkle søkerutiner. Systemet er basert på nyeste teknologi fra Microsoft og våre samarbeidspartnere er ledende på utstyr for butikkdata.

Kjedeløsninger

Pckasse har gode løsninger for butikker med flere avdelinger eller som samarbeider med hverandre i kjede. Dette er løsninger som støtter felles markedsføring, innkjøpsordninger og kundebehandling. Sentralt i dette er vareregister og gavekortløsninger. Løsningene er fleksible og enkle å administrere fra hovedkontoret. Hovedkontoret har full oversikt over lokale statistikker og er live oppdatert. Her ser man utviklingen og kan sammenholde data med foregående perioder og samme perioder tidligere år.

Komplette løsninger

Pckasse har komplette løsninger for handel over disk og elektronisk handel. Alle tjenester ligger klare til å tilpasses din virksomhet. I fremtiden vil handel og distribusjon av varer og tjenester være mye mer knyttet med markedsføring og effektiv logistikk. Derfor har Pckasse utviklet tjenester som lett kan utveksles med digitale markedsføringstjenester og logistikksystemer.

Pckasse har samarbeid med flere selskaper som både har solid kunnskap om Pckasse og tjenester innen e-handel og digital markedsføring.

Pckasse butikkdata har alle tjenester tilgjengelig på grunnlisensen, og kan tilpasses alle bransjer og teknologiplattformer. Framtiden er komplette løsninger for mobile teknologiplattformer. Kontakt oss for mer informasjon eller om du har prosjekter du tror vi kan løse.