Franchiseguiden er en praktisk bok om franchise. Som følge av emnets mangelfulle og lite oppdaterte behandling i Norge, er boken bygget opp med temaer og henvisninger, slik at man både skal få en kommersiell innføring i hva franchise er, aktørenes ulike roller og samarbeidets rettslige spørsmål.

Boken er ment å være nyttig for praktiserende advokater, dommere, styremedlemmer og ledere i kjeden, samt for konsulenter og studenter.

Kjøp boken