Front Line Support or Major Headache

Formålet med kurset er å gi deg et godt innblikk i koblingen mellom franchiseavtalen og kjedehåndboken. Kurset illustrerer også hvordan franchisegiver kan legge bedre til rette for at franchisetaker kan oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser, sikre at kvalitetskravene blir etterlevd, skape en konsistent merkevareopplevelse på tvers av enheter, samt gi franchisetaker best mulig oppfølging, support og støtte i daglig drift.

Kjedehåndboken utgjør franchisevirksomhetens hjerte. Vi forklarer hvordan håndboken best kan utformes, administreres og distribueres for å fungere som et godt styringsverktøy for franchisegiver og gi optimal driftsstøtte for franchisetaker.

 

Les mer

Kategori: Ledelse / Kunnskap
Publisert fredag 11 september 2015